+370 37 224436

Dažniausiai užduodami klausimai

INDĖLIS: Ar galiu nutraukti terminuotojo indėlio sutartį nesibaigus terminui?

Taip, terminuoto indėlio sutartį galite nutraukti bet kada, tačiau tokiu atveju sukauptos palūkanos nėra išmokamos.

INDĖLIS: Kaip padėti terminuotąjį indėlį?

Terminuoto indėlio sutartį galite sudaryti kredito unijos buveinėje adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas arba naudojantis el.bankininkystės sistema „I-unija“. Lėšas terminuotajam indėliui galite įnešti grynaisiais arba pervesti bankiniu pavedimu.

INDĖLIS: Kokia minimali indėlio suma ir terminas?

Šiuo metu minimali indėlio suma 300 eurų, terminas – 1 mėnuo.

VERSLAS: Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti verslo kreditą?

– Paraiška kreditui gauti;
– Įmonės finansinės ataskaitos už praėjusius ir einamuosius ataskaitinius metus;
– Einamųjų metų balanso straipsnių detalizavimą;
– Informacija apie siūlomas užtikrinimo priemones arba turto vertinimo ataskaita;
– Informacija apie kreditą imančią bendrovę (įstatai, registracijos dokumentas, buveinės adresas, vadovo paskyrimo dokumentai ir kt.).
— Įmonės akcininkų sprendimas dėl paskolos gavimo;
— Vadovo asmens dokumentas;
— Verslo planas.

VERSLAS: Kas gali naudotis Verslumo skatinimo fondo (VSF) paskolomis?

Tinkami paskolų gavėjai turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t.y. būti:

1) labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;

2) ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos).

VERSLAS: Kaip gauti INVEGOS garantiją?

Centro kredito unija, priėmusi sprendimą kredituoti Jūsų projektą, pati kreipiasi į INVEGĄ dėl garantijos suteikimo ir pateikia reikiamus dokumentus.

VERSLAS: Kas yra INVEGA?

INVEGA (UAB “Investicijų ir verslo garantijos”) – valstybės įkurta garantijų institucija, skirta padėti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) atstovams gauti reikiamą finansavimą, garantuodama paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos.

VERSLAS: Kokiam terminui išduodamas verslo kreditas naujai besikuriančiai įmonei?

Paskolos teikiamos iki 5 metų laikotarpiui. Išskirtiniais atvejais yra galimybė pasirašyti paskolą iki 10 metų laikotarpiui.

VERSLAS: Ar būtinai reikia būti juridiniu asmeniu tam, kad galėčiau gauti verslo kreditą?

Nebūtinai, nes paskolos teikiamos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. 
Verslo kreditai yra skirti tiek naujam, tiek esamam verslui plėtoti.

PASKOLA: Kaip atlikti įmoką už paskolą?

Paskolos įmokos automatiškai nurašomos nuo Jūsų einamosios sąskaitos unijoje, Jūsų pasirinktą mokėjimo dieną. Įmoką už paskolą galite atlikti pavedimu arba sumokėti grynaisiais klientų aptarnavimo skyriuje.

PASKOLA: Kokio dydžio kreditą galiu gauti?

Maksimali kredito suma priklauso nuo:

  • Jūsų finansinės būklės įvertinimo (bendra mėnesinė Jūsų mokamų įmokų kredito įstaigoms suma privalo sudaryti iki 40 proc. visų per mėnesį gaunamų grynųjų pajamų);
  • Įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės (būsto kredito atveju, maksimali paskolos suma sudaro iki 85 proc. įkeičiamo turto rinkos vertės, ilgalaikio kredito atveju, iki 80 proc. įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertės).
NARYSTĖ: Kaip išstoti iš unijos narių?

Norėdami išstoti iš unijos ir atsisakyti naudotis teikiamomis paslaugomis, turėtumėte atvykti į Centro kredito uniją ir užpildyti prašymą išstoti. Plačiau apie išstojimo procedūrą galite sužinoti čia.

NARYSTĖ: Kas gali tapti nariu?
  • Centro kredito unijos nariais gali būti gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno arba Kaišiadorių rajonų teritorijose.
  • Asocijuotais nariais gali tapti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno ar Kaišiadorių rajonų teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys.
PASKOLA: Kas gali gauti kreditą?

Kreditas gali būti suteikiamas pilnamečiams Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, gaunantiems nuolatines pajamas ir esantiems Centro kredito unijos nariais.

PASKOLA: Ką daryti pasikeitus mano finansinei padėčiai?

Esant tokiai situacijai ir susidūrus su finansiniais sunkumais mokant kredito įmokas, nedelsdami susisiekite su savo paskolų vadybininku kredito unijoje ir jį informuokite dėl pasikeitusios savo padėties. Paskolos vadybininkas padės Jums rasti tinkamiausią sprendimą.

NARYSTĖ: Kas yra pajus?

Pajus tai kredito unijos nario nuosava dalis kredito unijos kapitale, grąžinama klientui jam išstojus iš kredito unijos narių. Minimalus fizinio arba juridinio asmens pajinis įnašas yra 30 Eur.